Knihovna

Online katalog knihovny Ústavu srovnávací jazykovědy je k dispozici zde.

Knihy lze půjčit pouze prezenčně, případně ke kopírování/scanování.

Pravidelná otevírací doba knihovny je

Pondělí 8:30-17:30 (od 1. dubna)

Středa 16:00–17:30

Čtvrtek 7:00–9:00 a 12:30–16:00

Pokud máte jiný požadavek, neváhejte kontaktovat knihovníka Pavla Čecha, Ph.D.,  na adrese pavel.cech@ff.cuni.cz

Úvod > Knihovna